Komu zlecić audyt bhp?

voltamax / Pixabay

 

Zarówno kierownikom jak i pracownikom na pozostałych szczeblach zależy na tym, aby wszelkie prace odbywały się przy zachowaniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Audyt bhp zajmuje się kontrolą danego aspektu oraz ogólnych warunków pracy wszystkich pracowników. Oprócz tego pomaga w zapewnieniu jak najlepszej ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami, jakie mogą mieć miejsce na terenie danego przedsiębiorstwa. Skupiają się również na ochronie przeciwpożarowej i doborze drogi ewakuacyjnej, do której będzie dostęp z każdego możliwego miejsca w firmie oraz w zapewnieniu jej ciągłej drożności.

Świadomość pracowników

Ważnym aspektem jest również ogólna świadomość pracowników, co do możliwości zaistnienia danych zagrożeń. W tym celu audyt bhp przeprowadza liczne szkolenia dla wszystkich pracowników, na których mogą się oni dowiedzieć o warunkach i niebezpieczeństwach, jakie mogą zaistnieć na wszystkich stanowiskach pracy. Uzyskują na nich również wskazówki, co do środków ochronnych oraz sposobu ich wykorzystania w wypadku wystąpienia danych zagrożeń. Ponadto prezentowana jest pracownikom pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, co dodatkowo zwiększa ogólne poczucie bezpieczeństwa w firmie oraz pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy.