Odrób licencjat

janeb13 / Pixabay

Ostatni rok studiów przynosi ze sobą szereg zajęć związanych z opracowaniem tematu pracy dyplomowej. Regularne seminaria i spotkania z promotorami prowadzone są ze względu na chęć poruszania problematyki danych zagadnień i udzielenia trafnych wskazówek w związku z ich opisywaniem.

Poczucie estetyki

Estetyka zachowana w tworzeniu tekstów naukowych jest równie ważna. Ocena za pracę dotyczy ogółu, nie ukrywając przy tym że pisanie prac licencjackich i ich zawartość merytoryczna jest podstawą. Jednak warto również zwrócić uwagę na pozostałe elementy pracy, w tym jej końcową oprawę.

Przygotuj się!

Prace licencjackie powinny odbywać się nie tylko na poziomie pod kątem zawartości merytorycznej, ale również zachowania ogólnie przyjętej stylistyki, zasad ortografii i interpunkcji.